Drie strafrechtelijke onderzoeken naar trustkantoren wegens niet uitvoeren van cliëntenonderzoeken

De FIOD en Politie hebben vandaag een Amsterdams trustkantoor doorzocht. Het kantoor wordt verdacht van het tientallen keren niet doen van verplicht cliëntenonderzoek. Er is administratie in beslag genomen. Van een trustkantoor in Amstelveen zijn twee directeuren als verdachte gehoord. Ook hier is de verdenking dat zij tientallen keren het cliëntenonderzoek niet hebben uitgevoerd.  In de omgeving van Eindhoven is een trustkantoor doorzocht vanwege het niet vrijwillig uitleveren van alle gevraagde informatie aan de belastingdienst. De niet uitgeleverde informatie is nu door de FIOD in beslag genomen. Alle drie de strafrechtelijke onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Compliance trustsector

In Nederland zijn circa 289 vergunning houdende trustkantoren, die zich bedrijfsmatig bezig houden met het verlenen van trustdiensten, zoals het zijn van bestuurder of vennoot van een rechtspersoon of vennootschap. Integriteit is hierbij belangrijk. Het is in ieders belang dat de sector schoon blijft en dat de sector niet door criminelen gebruikt kan worden voor witwassen of belastingontduiking. Trustkantoren spelen een wezenlijke rol in het bewaken van de integriteit van de financiële sector in Nederland. Trustkantoren moeten hun bedrijfsvoering zo inrichten dat een integere bedrijfsvoering gewaarborgd is. Deze verplichting hebben zij op grond van Wet Toezicht trustkantoren, de hierop gebaseerde Regeling integere bedrijfsvoering en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme(Wwft) . Een van de belangrijkste onderdelen daarvan is het principe van cliëntonderzoek of customer due diligence (CDD) en het daarbij behorende principe dat een trustkantoor zich ook moet vergewissen van de herkomst van het vermogen en de bestemming van gelden. Wanneer trustkantoren de regels op dit gebied niet naleven, dan worden zij zeer kwetsbaar voor (crimineel) misbruik en wordt de cliënt onzichtbaar voor toezicht en controle door de overheid. Ook tegenover andere onderdelen van de overheid, zoals de Belastingdienst, dienen trustkantoren compliant te zijn. Het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen is ongeoorloofd en daar treden wij samen met de toezichthouders tegen op.

Project TCSP

Het onderzoek naar het trustkantoor in de omgeving van Eindhoven komt voort uit het zogenoemde ‘Trust and Company Service Providers'-project (TCSP) van de belastingdienst en het Functioneel Parket. De belastingdienst voert boekenonderzoeken uit bij Trustkantoren om te controleren of trustkantoren ‘compliant' zijn en de aangiften kloppen. Met het Functioneel Parket het de FIOD zijn afspraken gemaakt over de inzet van het strafrecht voor kantoren die niet voldoen aan verzoeken van de belastingdienst om gegevens uit te leveren.

Bij het trustkantoor in de omgeving van Eindhoven is door de fiscus een boekenonderzoek aangekondigd voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting voor de jaren 2009 tot en met 2012. Het onderzoek heeft ten doel de juistheid en volledigheid van de ingediende aangiften vast te stellen. Om het onderzoek uit te kunnen voeren is het kantoor verplicht om de administratie ter beschikking te stellen van de belastingdienst. Dit kantoor heeft ondanks herhaaldelijke verzoeken geweigerd om delen van de administratie te overhandigen. De FIOD is daarop onder leiding van het Functioneel Parket een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Project Niet-Melders

De onderzoeken naar de trustkantoren in Amstelveen en Amsterdam zijn onderdeel van het project Niet-Melders, een gezamenlijk project van FIOD, de Nationale Recherche, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/ Belastingdienst, Bureau Toezicht Wwft (BTW), De Nederlandsche Bank (DNB) en het Openbaar Ministerie (OM). De deelnemers aan het project willen dat instellingen hun cliëntonderzoek beter uitvoeren en vaker melding maken van ongebruikelijke transacties. Het niet naleven van de regels werkt ondermijnend, concurrentievervalsend en kan witwassen faciliteren. Daarom pakt de overheid dit aan. Het onderzoek tegen de twee trustkantoren in Amstelveen en Amsterdam is gestart na een aangifte van DNB, dat de trustkantoren vermoedelijk niet voldoen aan het verplichte cliëntenonderzoek. De twee aangiften van DNB zijn afkomstig uit een DNB-project waarin een groep trustkantoren zijn gecontroleerd op het doen van CDD.

Ook handelaren, accountants en belastingadviseurs onderzocht in kader project Niet-Melders

Behalve de trustkantoren is in het kader van het project ‘Niet-Melders' ook nog een Rotterdamse handelaar in sieraden en horloges gehoord. Hij wordt verdacht van het niet-melden van contante betalingen boven de 15.000 euro en het niet doen van het verplichte cliëntenonderzoek. Een Rotterdamse  autohandelaar wordt verdacht van het niet-melden en het niet verrichten van cliëntenonderzoek. Ook twee belastingadviseurs zijn gehoord door politie en FIOD. Het gaat om een belastingadviseur/ administratiekantoor uit Rotterdam en een belastingadviseur/accountantskantoor uit de omgeving van Nijmegen. De adviseur uit Rotterdam heeft geadviseerd bij het opstellen van een contante geldleningsovereenkomst waarbij de herkomst van de gelden onduidelijk was. De adviseur uit Nijmegen zou ook fiscaal advies hebben verstrekt over vermogensbestanddelen met een onbekende herkomst. Een accountant uit de omgeving van Alphen aan den Rijn en een medewerker van een accountantskantoor  uit Amsterdam zijn gehoord omdat zij (een) ongebruikelijke transactie(s) vermoedelijk niet gemeld hebben. Zij zouden in een ‘sideletter' de winstdeling van een bedrijf hebben toegekend aan slechts een van de vennoten, opdat de andere vennoot zijn uitkering kon behouden.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT), toezichthouder Wwft op onder andere accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren zal deze week nog extra controle acties uitvoeren op de naleving van de Wwft.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^