'Draagt rechterlijke ongehoorzaamheid bij aan de rechtsontwikkeling?'

De Nederlandse Orde van Strafrechtadvocaten (NVSA) heeft op 12 en 13 december 2014 te Maastricht zijn tweejaarlijks congres gewijd aan De ongehoorzame rechter. Daarmee wordt bedoeld dat de lagere (feitelijke) rechtspraak op bepaalde terreinen regelmatig afwijkt van de lijn zoals de Hoge Raad die in zijn rechtspraak heeft uitgezet. Die terreinen zijn vooral: de sanctionering van vormverzuimen en het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie. In hun voordracht op het congres zijn Rosa Boon en Tom Schalken op grond van hun onderzoek in de jurisprudentie tot de conclusie gekomen dat de feitenrechtspraak vaak kritischer is dan de Hoge Raad, terwijl deze via een steeds strenger wordende ‘disciplinerende cassatiemodus’ tracht de lagere rechter in het gareel te houden. De meerderheid van het congres vond dit een ongewenste ontwikkeling.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^