Doorzoeking bedrijf in onderzoek naar onveilige opslag gevaarlijke stoffen

De Politie heeft op 31 oktober in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket een bedrijf in Waalwijk doorzocht. Het bedrijf, de directeur en de veiligheidscoördinator worden verdacht van het opzettelijk meer gevaarlijke stoffen opslaan, bewerken en verwerken dan is toegestaan volgens de omgevingsvergunning. Bovendien zouden de genomen veiligheidsmaatregelen niet voldoende zijn. De Politie nam administratie in beslag en de opgeslagen stoffen zijn geïnventariseerd.

Bij het bedrijf in Waalwijk worden chemische producten opgeslagen, gemengd, geroerd, omgepakt en verpakt. Volgens de vergunning mag het bedrijf  ruim 3000 ton gevaarlijke én niet-gevaarlijke stoffen in opslag hebben. Bij controles door de omgevingsdiensten eind december 2016, in juli en oktober 2017 ontbraken adequate lijsten met daarop de aanwezige (gevaarlijke) stoffen. De lijst moet in het geval van calamiteiten snel aan de brandweer overhandigd kunnen worden. Ook werden meer gevaarlijke stoffen aangetroffen dan is toegestaan. Bij de controles waren zelfs anderhalf keer zo veel gevaarlijke stoffen aanwezig, dan dat bedrijven mogen hebben volgens de zwaarste categorie van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Aan dat soort bedrijven worden hoge veiligheidseisen gesteld om incidenten te voorkomen, dan wel de gevolgen daarvan voor mens en milieu beperkt te houden. Het bedrijf voldeed vermoedelijk niet aan die strikte veiligheidseisen.  De veiligheidscoördinator en directeur van het bedrijf worden ervan verdacht dat zij leiding hebben gegeven aan de vermoedelijk strafbare feiten door het bedrijf.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^