'Doorvoer counterfeit strafbaar; koerswijziging van het strafrecht'

Het uitsluitend recht op het gebruik van een merk is voorbehouden aan de merkhouder. Desondanks hebben vooral bekende merken vaak te maken met namaakhandel (counterfeit). Deze counterfeitgoederen kunnen een gevestigd merk op verschillende manieren beschadigen. De couterfeithandelaar lift zo mee op de bekendheid en reputatie van het gevestigde merk. Counterfeit dient dan ook onderscheiden te worden van parallelgoederen die legitieme merkgoederen zijn. Om handel te drijven vervoert de merkhouder of licentiehouder wereldwijd goederen. Door de lange afstanden die deze goederen soms afleggen, wordt er gebruik gemaakt van zogenoemde hubs. Een goed voorbeeld van veelgebruikte hubs zijn de landen Curaçao en Aruba. Vanwege de gunstige ligging fungeren zij als overslagpunt voor de doorvoer van goederen. Het fungeren als hub is gunstig voor de economische activiteit van deze landen, maar tegelijkertijd met toenemende handel groeit ook de counterfeitproblematiek. Een oplossing voor de counterfeitproblematiek lijkt gevonden te zijn in de wijziging van het wetboek van Strafrecht van Cura- çao, Aruba en Sint Maarten. Dit artikel gaat over de belangrijkste aanpassingen met betrekking tot het doorvoeren van counterfeithandel onder de nieuwe strafwetgeving. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^