Dissertatie: Regulering van de Nederlandse trustsector | Strafrechtelijke handhaving van financiële toezichtwetgeving betreffende trustkantoren

Door mr. dr. Melis van der Wulp (Advocaat Wladimiroff Advocaten en Promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam) Op 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) in werking getreden. Doelstelling van deze wet is ‘het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel’ door middel van ‘regulering van de (Nederlandse) trustsector’. Een belangrijk deel van de bestaande gedragsregels in de trustbranche heeft hiermee een wettelijke basis verkregen. Beoogd is een bijdrage te leveren aan het tegengaan van misbruik van trustkantoren.

De uitgave behandelt:

  • de wijze waarop het misbruik van trustkantoren zich in de praktijk afspeelt;
  • de mate waarin de Nederlandse wetgever de internationale standaarden van regulering en toezicht betreffende trustkantoren heeft geïmplementeerd;
  • de manier waarop de keuze voor een sanctiestelsel tot stand komt bij de handhaving van financiële wetgeving betreffende trustkantoren, meer in het bijzonder bij de handhaving van de Wtt.

ISBN: 978-90-6720-538-2 Jaar van uitgave: 2012 Aantal pagina's: 504 Prijs: € 75,- excl. BTW

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Kerckebosch.

Print Friendly and PDF ^