'Digitaal onderzoek bij de Nationale Politie'

Eind 2012 is door de  minister van Veiligheid en Justitie het Realisatieplan Nationale Politie vastgesteld. Het plan beschrijft de vorming van de Nationale Politie.  Het omvat een periode van vijf jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet 2012. Het Realisatieplan beschrijft welke veranderstrategie en -activiteiten het korps onderneemt om de gewenste situatie eind 2017 te realiseren. Vorig jaar maakte de minister van justitie bekend dat deze reorganisatie 2x zo lang zou gaan duren en 2x zo veel zou gaan kosten. Hoe staat het digitaal onderzoek bij de Nationale Politie er nu voor? Lees verder:

Print Friendly and PDF ^