Delikt en Delikwent; Tijdschrift voor Strafrecht

16 augustus 2012
Aflevering 6

Editorial
 • Causaal verband in de Groninger HIV-zaak: een reactie, DD 2012/54 (P.A.M. Mevis)


Artikel

 • Een kwestie van evenwichtskunst: Over de doelen en taken van het gevangeniswezen, DD 2012/55 (T. Molleman en A.A. van den Hurk)
   
 • Een lichtzinnig voorstel omtrent het verschoningsrecht in strafzaken, DD 2012/56 (M.J. Borgers en T. Kooijmans)


Boekbespreking

 • Afscheidstrilogie C. Kelk, DD 2012/57 (P.A.M. Mevis en P.C. Vegter)
   

 • G. Vermeulen, Free Gathering and Movement of Evidence in Criminal Matters in the EU – Thinking beyond borders, striving for balance, in search of coherence (oratie Maastricht), Apeldoorn/Antwerpen/Portland: Maklu 2011, DD 2012/58 (J.F. Nijboer)


Mededelingen

 • Mededelingen, DD 2012/59

 • Jaarvergadering van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht (NVVS)Misdaadcongres 2012 – programma Hoe te reageren op misdaad? Op zoek naar de hedendaagse betekenis van preventie, vergelding en herstel


Rubriek

 • Criminologie, Groene’ criminologie en de hernieuwde aandacht voor milieucriminaliteit, DD 2012/60
   
 • Internationale strafrechtelijke samenwerking, DD 2012/61
   
 • Europees strafrecht, DD 2012/62


Rechtspraak

 • Straf naar de mate van schuld?, DD 2012/63 (J. Claessen en D. de Vocht)
Print Friendly and PDF ^