Delen medische gegevens alleen bij gerichte vraag en expliciete toestemming

Als een arts wordt benaderd voor informatie over een patiënt, moet hij altijd nagaan of sprake is van een gerichte vraag van de aanvrager en of de patiënt expliciet toestemming heeft verleend voor verstrekking. Artsen moeten dus niet zonder meer meewerken, zoals psychiaters Glaser en Vleugels deze week in Medisch Contact stellen.

Behandelend artsen krijgen vaak een verzoek om informatie over een patiënt. De KNMG-richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens roepen op tot terughoudendheid bij dit soort informatieverzoeken van derden.

Print Friendly and PDF ^