'Deelneming in ontwikkeling'

Welke ontwikkelingen met betrekking tot de deelneming hebben zich de afgelopen jaren voorgedaan in wetgeving, handhavingsbeleid en rechtspraak? Het leerstuk is in beweging en daarvan wordt in dit artikel verslag gedaan. Achtereenvolgens passeren medeplegen, medeplichtigheid en doen plegen en uitlokking de revue. Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op Strafblad. 

 

Print Friendly and PDF ^