Debat: Dierenmishandelaars strenger aanpakken

Kunnen we mensen die dieren mishandelen beter opsporen of voorkomen dat zij dierenleed veroorzaken? En slaan dierenmishandelaars ook mensen? De Kamer debatteert met minister Blok (Justitie).

Wie dieren mishandelt, is niet goed bij zijn hoofd. Zo vat Futselaar (SP) de mening van veel Kamerleden samen. De Kamer debatteert over dierenmishandeling naar aanleiding van het rapport "De aard van het beestje". Dat is een onderzoek naar de kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars.

Dé dierenbeul bestaat niet

Wat bezielt zulke mensen? vraagt Buitenweg (GroenLinks). Volgens Van Oosten (VVD) blijkt uit het onderzoek dat er geen homogene groep van daders is. Dat maakt de aanpak van dierenmishandelaars ook zo complex.

Graus (PVV) wijst op de FBI. Die onderzoekt wel wat voor soort mens de dierenbeul is. Hij wil dat Nederland ook daderprofielen gaat onderzoeken. Daarom wil hij meer geld voor het Veterinair Forensisch Team. Groothuizen (D66) ziet de oplossing vooral in meer opleiding, signalering en registratie.

Verband met huiselijk geweld

Van Dam (CDA) en Van Oosten vragen naar het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Zij willen dat de politie geen kansen laat liggen om huiselijk geweld op te sporen. De relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld bestaat zeker, antwoordt Blok, maar echt eenduidige verbanden zijn er niet. Daarom wil de minister daar voorzichtig mee zijn.

Dieren in de landbouw

Arissen (PvdD), Graus en Buitenweg vinden het opmerkelijk dat het in het rapport niet gaat over mishandeling van landbouwdieren, terwijl dat helaas natuurlijk ook voorkomt.

Volgens Blok hoorden landbouwdieren niet bij de onderzoeksopdracht, maar kan dierenmishandeling altijd gemeld worden via telefoonnummer 144. De NVWA gaat dan aan de slag met de melding. Maar volgens Arissen is de NVWA een "tandeloze toezichthouder die zelden boetes uitdeelt".

Houdverbod

We moeten voorkomen dat "draaideurdierenbeulen" steeds weer opnieuw in de fout gaan, vindt Futselaar. Met Arissen en Groothuizen vraagt hij hoe het staat met de invoering van een verbod op het houden van dieren. De minister meldt bezig te zijn met een wetsvoorstel om een houdverbod op te kunnen leggen aan mensen die dieren mishandelen.

De Kamer stemt op 12 september over de ingediende moties.

 

Bron: Tweede Kamer

 

Print Friendly and PDF ^