'De Zaak Ernst Jansen (Steur): Een Tuchtzaak Met Een Juridisch Staartje?'

Onlangs deed het Regionaal Tuchtcollege Zwolle uitspraak in de tuchtzaak die namens vijf voormalige patiënten tegen ex-neuroloog Ernst Jansen (voorheen Jansen Steur) aanhangig was gemaakt.

Zoals verwacht heeft het Tuchtcollege Jansen het recht ontzegd om (wederom) in het BIG-register te worden ingeschreven. De vraag is echter of een dergelijk middel een geval als dat van Jansen in de toekomst zal kunnen voorkomen. Nederland mag immers voorstellen tot intensivering van bilaterale contacten hebben gedaan, landen als Duitsland zijn om allerlei redenen veel terughoudender bij het delen van gevoelige informatie.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^