De wet herziening ten nadele

Op 1 oktober 2013 is de wet herziening ten nadele (Staatsblad 2013, 138) in werking getreden.

De hoofdlijnen van de voorgestelde regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte zijn de volgende.

  • Herziening ten nadele van de gewezen verdachte kan op twee gronden plaatsvinden.
  • De eerste grond is dat er na het onherroepelijk worden van de einduitspraak nieuw bewijs aan het licht is gekomen dat het ernstige vermoeden doet rijzen dat de verdachte, als de rechter daarmee bekend zou zijn geweest, zou zijn veroordeeld (novum).
  • ...

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^