De verzekeringsrechtelijke sanctie bij fraude: Ook in te roepen tegen een frauderend letselschadeslachtoffer?

Als een verzekeringnemer fraudeert, loopt hij het risico dat zijn recht op uitkering komt te vervallen. Artikel 7:941 lid 5 BW biedt die mogelijkheid. Over de vraag of een dergelijke sanctie ook kan worden ingeroepen tegen anderen dan een verzekeringnemer, zoals een frauderend letselschadeslachtoffer, zijn de meningen verdeeld, mede vanwege de nog weifelende jurisprudentie daarover. Met een recent arrest van het gerechtshof Den Bosch is daar verandering in gekomen.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^