'De verzamelpandakte-constructie in het strafrecht'

De zogenaamde ‘verzamelpandakteconstructie’ biedt een uiterst efficiënte wijze van vestiging van zekerheden. Door middel van één geregistreerde onderhandse akte vestigen banken dagelijks met gebruikmaking van een in algemene voorwaarden opgenomen volmacht namens nagenoeg al hun kredietnemers pandrechten op alle beschikbare vorderingen. Massificatie van ons vermogensrecht pur sang. In deze bijdrage wordt de vraag behandeld in hoeverre de pandgever en bank vanuit strafrechtelijk oogpunt laakbaar handelen bij het gestandaardiseerd registreren van de verzamelpandakte. Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op WPNR.

 

Print Friendly and PDF ^