De verhouding tussen artikel 105 en 126nd Sv

In de wettelijke regeling van de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens worden grosso modo drie categorieën gegevens onderscheiden. Per categorie verschillen de toepassingsvoorwaarden. Wanneer het gaat om gevoelige gegevens (betreffende iemands godsdienst, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschap van een vakvereniging) gelden de meest stringente voorwaarden. Het lijkt voor de hand te liggen dat de afbakening van de macht van de strafvorderlijke overheid niet mag worden omzeild door gevoelige gegevens langs een andere, aan minder stringente voorwaarden gebonden weg in handen te krijgen. Maar schijn bedriegt.

 

Print Friendly and PDF ^