‘De strafrechtelijke strijd over de Verklaring Omtrent het Gedrag’

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat volop in de belangstelling. Strafrechtadvocaten betrekken deze bestuursrechtelijke integriteitsverklaring steeds vaker in strafzaken waardoor strafrechters geregeld worden geconfronteerd met verweren daaromtrent. De oorspronkelijke houding van de strafrechters was afzijdig en terughoudend te noemen; ze hielden zich ver van een inhoudelijke beoordeling en lieten die over aan de bestuursrechter. Tegenwoordig kan de strafrechter als betrokken en ongeremd worden betiteld. In dit artikel wordt de rol van de strafrechter als VOG-beoordelaar besproken aan de hand van recente jurisprudentie, waarbij wordt ingegaan op de wenselijkheid van die, door de strafrechters zelf toegeëigende, rol. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^