'De staat van onze informationele privacy binnen het domein van opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten'

Het strafrechtelijke optreden is zich in het laatste decennium steeds meer gaan richten op preventie en risicobestrijding vanuit het perspectief van de strijd tegen het terrorisme en andere vormen van zware criminaliteit. Een verschijnsel dat ook wel wordt aangeduid met risicojustitie. Deze ontwikkeling blijkt onder andere uit de sterke focus op het verzamelen en bewaren van privacygevoelige gegevens en de toegenomen rol van de informatietechnologie, waaronder het gebruik van Big Data, binnen de strafrechtspleging. Met name de informationele privacy is daarmee flink onder druk komen te staan. Zo erg zelfs dat er wel gesproken is van ‘the end of privacy’ of ‘privacy is dead, get over it’. Maar begin dit jaar deed het Hof van Justitie van de Europese Unie twee opmerkelijke uitspraken die een mogelijk keerpunt aangeven in deze ontwikkeling. Hiermee komt de vraag naar voren: hoe staat het met de bescherming van onze informationele privacy binnen het domein van opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten? Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^