'De reikwijdte van government instrumentality onder de FCPA'

In de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act 1977 is een verbod opgenomen om betalingen te doen aan buitenlandse ambtenaren (‘foreign officials’) teneinde zakelijke transacties te verkrijgen of te behouden. De FCPA definieert een foreign official als ‘any officer or employee of a foreign government or any department, agency, or instrumentality thereof.’ Uit de wettekst volgt dat de FCPA beperkt is tot de omkoping van buitenlandse ambtenaren – Amerikaanse ambtenaren vallen dus buiten de ‘scope’ van deze anti- corruptiebepalingen.

Recentelijk zijn Joel Esquenazi en Carlos Rodriguez in de Verenigde Staten tot hoge gevangenisstraffen veroordeeld ter zake van overtreding van de anti-corruptiebepalingen van de FCPA. In de strafzaak tegen Esquenazi en Rodriguez – U.S. v. Esquenazi – stond de vraag centraal wat moet worden verstaan onder een (government) instrumentality. Deze vraag is van belang, omdat een medewerker van een instrumentality wordt beschouwd als een buitenlandse ambtenaar en derhalve valt onder het omkopingsverbod van de FCPA.

Rechtspraak over de (reikwijdte van de) FCPA is schaars. De meeste FCPA-zaken resulteren in een out-of-court set- tlement. U.S. v. Esquenazi is de eerste zaak waarin een Amerikaanse rechter een definitie van en enkele beoordelingsfactoren voor het begrip instrumentality heeft gegeven. Deze uitspraak heeft mogelijk (ook) gevolgen voor een groot aantal Nederlandse bedrijven. In deze bijdrage lichten de auteurs dit toe.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^