De rechtspersoon in het strafrecht

In deze studiepocket staan de rechtspersoon en zijn leidinggever in het positieve strafrecht centraal. De werking van de algemene regeling in art. 51 Sr wordt op klassieke wijze uit de doeken gedaan door aandacht te schenken aan de wetsgeschiedenis, de bestanddelen van de bepaling en de ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur. Uitgebreid wordt stilgestaan bij het daderschap van de rechtspersoon en de vervolgbaarheid en bestraffing van de rechtspersoon en de feitelijke leidinggever of opdrachtgever voor strafbare feiten begaan door die rechtspersoon.

Bovendien wordt aandacht geschonken aan enkele strafprocessuele aspecten die verbonden zijn aan de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten begaan door een rechtspersoon. Daarmee beoogt de studiepocket een toegankelijk overzicht te bieden, dat dienstbaar kan zijn aan de rechtspraktijk.

Door uitgebreid te verwijzen naar literatuur en rechtspraak biedt dit boek ook een basis voor verdere bestudering van het onderwerp van dit boek.

 

Auteur: mr. dr. A.N. Kesteloo Verschijningsdatum: ca. 1 juni 2013 Prijs: € 37,50 (incl. BTW en verzendkosten)

 

Klik hier om te bestellen.

Print Friendly and PDF ^