'De ombudsman, de rechter en anonieme getuigen'

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechter in kort geding gaat deze bijdrage nader in op het gebruiken van anonieme getuigen in een door de ombudsman ingesteld onderzoek uit eigen beweging. Op 26 juni deed het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao uitspraak in kort geding (nr. KG74057/2015) waarin eiser (gevolmachtigd minister van Curaçao) vorderde de anonimiteit van informanten op te heffen. Uit dit vonnis is een aantal conclusies te trekken. Een rechtstreeks kort geding tegen een ombudsman is niet mogelijk. Wanneer echter de vordering ook tegen de rechtspersoon waartoe de ombudsman behoort is ingesteld, kan de rechter, via de vordering tegen deze rechtspersoon, de werkwijze van de ombudsman, zij het terughoudend, toetsen. De ombudsman mag gebruik maken van anonieme klokkenluiders/ getuigen, maar moet zich daarbij wel een oordeel vormen over de betrouwbaarheid van de getuigen zodat niet wordt afgegaan op roddel of achterklap. Lees verder:

Dit artikel is enkel te raadplegen met een abonnement op Tijdschrift voor Klachtrecht. 

 

Print Friendly and PDF ^