'De officier van justitie en de behandeling van de vordering van de benadeelde partij ter zitting'

De vordering van de benadeelde partij in het strafproces is van civielrechtelijke aard (art. 334 Sv). De regels van het strafproces (art. 311 en 329 Sv) leiden ertoe dat de vordering eerst behandeld wordt nadat de Officier van Justitie daarover in zijn requisitoir een standpunt heeft ingenomen. Het zou beter zijn dat de Officier van Justitie eerst na een debat tussen benadeelde partij en verdachte een advies geeft aan de rechter over de afdoening van de vordering. Lees verder:

U kunt dit artikel enkel raadplegen indien u beschikt over een abonnement op het tijdschrift Proces. Het artikel is tevens los te koop.

 

Print Friendly and PDF ^