‘De Nederlandse voorlopige hechtenis in het licht van het EVRM’

In deze scriptie onderzoekt Lily van Poucke (Universiteit van Tilburg) of de voorlopige hechtenis voldoet aan de eisen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hierbij besteed zij aandacht aan  zowel de regels die nu gelden ten aanzien van de voorlopige hechtenis alsmede hoe voorlopige hechtenis in de praktijk wordt gebruikt. Tevens wordt het concept wetsvoorstel uitbreiding gronden voorlopige hechtenis besproken in het kader van het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens.

Print Friendly and PDF ^