'De locatie van een telefoon als bewijsmiddel?'

Historische verkeersgegevens in relatie tot geografische locaties worden door politie en openbaar ministerie regelmatig ingezet binnen de bewijsvoering van strafzaken. De huidige inzet van deze bewijsvoering is discutabel; de interpretatie is niet uniform en suggereert vaak een relatie tussen verkeersgegevens en specifieke geografische locaties waarvoor een stevige onderbouwing niet te geven is.
De bron van dit probleem is een verkeerd gebruik van resultaten van netwerkmetingen die uitgevoerd worden in het kader van de opsporing. Vooral bij de interpretatie van de resultaten van de netwerkmetingen naar aanleiding van de opgevraagde historische verkeersgegevens worden regelmatig de verkeerde conclusies getrokken.
Lees verder:
Print Friendly and PDF ^