'De klank van veiligheid'

Inmiddels weten we waar PRISM voor staat: het grootschalig surveillanceprogramma van de Amerikaanse National Security Agency (NSA). Als klokkenluider Edward Snowden gelijk blijkt te hebben, heeft de NSA rechtstreeks toegang tot de servers van diverse grote aanbieders van internetdiensten: Microsoft, Apple, Google, Skype en Facebook om bekende te noemen. Aldus verkrijgt de Amerikaanse dienst niet alleen ontelbare gegevens van klanten van deze bedrijven, maar heeft het ook toegang tot e-mailberichten, gedownloade documenten en chatgesprekken. Zonder dat deze klanten daar iets van weten. Inmiddels hebben de desbetreffende bedrijven niet alleen ontkend iets van de praktijken af te weten maar ze ook als ‘schandelijk’ gekwalificeerd. Zowel Microsoft als Google heeft er bij de Amerikaanse regering op aangedrongen meer openheid van zaken te geven over de verzoeken tot afgifte van data die zij met de regelmaat van de klok van allerhande overheidsinstanties krijgen. Aldus kan de samenleving deze belangrijke kwestie proberen te begrijpen en erover discussiëren, aldus een woordvoerder van Microsoft.

Maar waar exact moet deze discussie dan over gaan? Wat valt de overheid nog te verwijten als informatie voor het oprapen ligt?

Lees verder:

Het artikel verschijnt ook in NJB 2013/1489, afl. 25.

Print Friendly and PDF ^