'De informatiebeschikking; een actuele beschouwing'

Rechtsbescherming is de belangrijkste overweging geweest om met ingang van 1 juli 2011 art. 52a  AWR in te voeren. Het niet voldoen aan een inlichtingenverplichting kan immers leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Inmiddels zijn er meerdere procedures gevoerd over de informatiebeschikking. Dit artikel geeft aan de hand van jurisprudentie een actuele beschouwing op de informatiebeschikking. De auteurs constateren onder meer dat een procedure omtrent de informatiebeschikking kan leiden tot een ongewenste vertraging in de informatievergaring en pleiten voor een oplossing waarin zowel de beoogde rechtsbescherming als een efficiënte rechtsgang besloten liggen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^