'De geest van de WED : strenge straffen en publiek normbesef'

Dit artikel heeft als doel om te laten zien hoe actueel de ontstaansgeschiedenis van de WED is. Behandeld worden onder meer de wens van de wetgever tot repressie in het ordeningsrecht, zijn opvattingen over de werking van de straf, de tegengeluiden tegen repressie, de achtergrond van de contactambtenaar en de bespreking van de deskundigheid van de strafrechter. Deze geschiedenis bevat veel materiaal dat nog steeds grote waarde heeft, zeker ook voor de hernieuwde discussie over de verhouding tussen het strafrecht en de bestuurlijke boete. Lees verder:

Print Friendly and PDF ^