De effectiviteit van de VOG: alleen in theorie, of ook in de praktijk?

Met het onderzoek verricht door Kruize en Gruter hoopten wij dat meer inzicht zou worden verkregen in de tot nog toe onbeantwoorde vraag in hoeverre de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van invloed is op het voorkomen van criminaliteit. We hebben het dan over criminaliteit die wordt gepleegd omdat de positie die iemand zou willen bekleden daartoe mogelijkheden schept (denk aan seksuele delicten jegens kwetsbare personen, fraude door misbruik van gevoelige informatie, of het ontvreemden van kostbare goederen). Criminaliteit gerelateerd aan iemands functie is echter geen onderwerp van studie geweest. Er valt dus op basis van het onderzoek van Kruize en Gruter weinig zinnigs te zeggen over de daadwerkelijke effectiviteit van de VOG, waarmee we dus doelen op het voorkomen van criminaliteit door het iemand onmogelijk te maken een bepaalde functie te bekleden.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^