De beklagprocedure in Strafzaken | Artikel 12 Wetboek van Strafvordering in theorie en praktijk

De beklagprocedure van art. 12 Sv is in 1926 opgenomen in de wet. Een aantal wetswijzigingen later is deze materie nog steeds van belang daar deze procedure geldt als waarborg op het vervolgingsmonopolie van het openbaar ministerie.De beklagprocedure is afwijkend van de andere strafrechtelijke procedures. De behandeling is direct bij het hof, achter gesloten deuren, waarbij het openbaar ministerie moet aangeven waarom in een bepaalde zaak niet tot strafvervolging is overgegaan.

Wat is nu van belang bij het voeren van deze procedure? In De beklagprocedure in Strafzaken wordt niet alleen ingegaan op de wetswijzigingen maar vooral op de jurisprudentie. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel ongepubliceerde als van gepubliceerde beschikkingen en arresten. Het doel van deze bijdrage voor de praktijkwijzer strafrecht is dat de praktijkjurist in één overzichtelijk werk alle benodigde informatie bij de hand heeft.

Klik hier voor de inhoudsopgave.

Praktische Informatie

Auteur: mr. drs. I.E.W. Gonzales Onderdeel van Praktijkwijzer Strafrecht Editie: deel 7 Druk 1 ISBN 9789013128017 Verschijningsdatum: 17 december 2014 Aantal pagina's: 132

Klik hier om het boek via Kluwer te bestellen.

Print Friendly and PDF ^