Cursus Wwft voor advocaten en notarissen

Op donderdagmiddag 21 februari a.s. van 15:00 tot 18:30 uur organiseert Pellicaan een cursus over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), met als doelgroep advocaten en notarissen. Aanleiding voor de cursus zijn de belangrijke wijzigingen die per 1 januari jl. in de Wwft hebben plaats gevonden, zie daarover het informatieblad dat FIU-Nederland heeft uitgebracht, alsmede het artikel dat Ellen Timmer op haar weblog heeft gezet, dat ook verwijst naar een artikel van twee BFT auteurs.

Gedurende de drie effectieve lesuren van de cursus, onderbroken door pauzes, komt het volgende aan de orde:

  • Een inleiding door Ellen Timmer op de wijzigingen die per 1 januari 2013 zijn opgetreden, maximaal één lesuur.
  • De resterende lestijd zal worden gevuld door Jan van Koningsveld, die een achtergrond in de opsporing heeft (FIOD, belastingdienst). Bedoeling is om aan de hand van enkele casus te zien hoe ongebruikelijke transacties in de advocaten- en notarissen praktijk herkend kunnen worden en welke gegevens verzameld kunnen worden om te laten zien dat er cliëntenonderzoek is gedaan.

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor advocaten en notarissen, die door middel van deelname permanente educatie-punten kunnen verwerven.

Locatie: het kantoor van Pellicaan Advocaten, Rivium Promenade 190 te Capelle aan den IJssel.

Kosten: aan de cursus zijn kosten verbonden, die kunnen worden opgevraagd bij Laura Wevers, zie hierna.

Inlichtingen en aanmelding: bij Laura Wevers, Laura.Wevers@pellicaan.nl, telefoon 088 6272285.

Print Friendly and PDF ^