Cursus Ontnemen en witwassen | 11 april 2013 (SDU)

Tijdens deze specialisatiecursus behandelen deskundige docenten de actualiteiten en een selectie van de meest belangrijk en recente uitspraken op het gebied van witwassen en ontneming in de strafrechtpraktijk. Daarnaast worden de thans geldende wetsartikelen, achtergronden en arresten behandeld.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^