Cursus Milieustrafrecht Donderdag 31 oktober | 5 PO-punten € 299,-

Gedurende de ochtend wordt ingegaan op de systematiek van het milieustrafrecht, relevante (soorten van) delicten, verweren en jurisprudentie die met deze systematiek samenhangen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan opzet, wederrechtelijkheid en causaliteit. Hierbij zullen ook de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en feitelijk leidinggevers de revue passeren.

Vervolgens komen de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de rol van de bestuurlijke overheid o.a. als vergunningverlener & toezichthouder. Welke verweren hangen hiermee samen?
 • verhouding toezicht en opsporing.
 • de rol van deskundigen in het milieustrafrecht.
 • strafbaarheid van de overheid: Immuniteit & Wetsvoorstel Opheffing strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers.

Ook zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de invloed vanuit Europa en Straatsburgse jurisprudentie: positieve formele en materiële verplichtingen van de overheid terzake en de (mogelijke) gevolgen daarvan.

Het middagprogramma zal in het teken staan van de EVOA, waarbij onder meer aandacht zal worden besteed aan:

 • de (systematiek van de) Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen;
 • de samenhang van deze verordening met overige Europese regelgeving;
 • (de discussie rondom) het begrip afval;
 • handelen in strijd met de EVOA;
 • prejudiciële vragen (met o.a. de zaak Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV en Belgian Shell NV).

Recente zaken, zoals de Probo Koala, Oldfjell en de brand op het Industrieterrein Moerdijk bij Chemiepack, zullen tijdens de cursus de revue passeren.

Docenten

 • Dr. mr. Cornélie Waling: magna cum laude gepromoveerd op een proefschrift over het Nederlandse milieustrafrecht. Zij publiceert artikelen en boeken op dit onderwerp en doceert tevens milieustrafrecht aan de Grotius Specialisatie Opleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht.
 • mr. Luuk Boogert: ervaren milieu-officier van justitie. Hij leidde onder meer de strafzaak tegen Trafigura.

Doelgroep

 • Advocaten
 • Leden van de zittende en staande magistratuur
 • (Overheids)juristen
 • Bedrijfsjuristen
 • Toezichthouders
 • Handhavers
 • Bijzonder opsporingsambtenaren

Niveau: Verdieping

Vereiste voorkennis: enige kennis van het (bijzonder) strafrecht wordt verondersteld.

Praktische Informatie

Datum & tijd: 31 oktober 2013 | 10.00 – 16.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur).

Locatie: Plein 15-16 te Den Haag. Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 5-10 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten). 

Routebeschrijving Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 299,- excl. BTW

Deze prijs is inclusief:

 • Syllabus
 • Lunch
 • Consumpties

Nemen er meerdere personen van uw organisatie deel aan de cursus, dan ontvangt u beiden € 50,- korting.

Belangstelling? Schrijf u hier in of stuur een mailtje naar inschrijven@bijzonderstrafrechtacademie.nl.

U kunt ook bellen naar 070-711 39 10 of 06-19 92 09 76.

Print Friendly and PDF ^