Cursus 'Handhaving van Sociale Zekerheidsfraude'

In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is afgesproken om fraude met uitkeringen harder aan te pakken. Dit is verder uitgewerkt in het Handhavingprogramma 2011-2014. Handhaving omvat een breed scala aan instrumenten die moeten voorkomen dat mensen onterecht een uitkering ontvangen, met als sluitstuk het opleggen van een sanctie bij overtreding van de regels. Op 1 januari 2013 trad de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking.  De bestuurlijke boete voor het niet of onjuist verstrekken van inlichtingen aan de uitvoeringsorganen wordt sindsdien gesanctioneerd met een bestuurlijke boete of met een vervolging door het Openbaar Ministerie. Bij de uitvoeringsorganen zijn toezichthouders dagelijks bezig met het uitvoeren van bestuurs- dan wel strafrechtelijke onderzoeken tegen vermeende fraudeurs. Tijdens deze cursus staan bovengenoemde ontwikkelingen centraal en komende de bevoegdheden van de toezichthouders sociale zekerheidswetgeving en opsporingsambtenaren uitgebreid aan bod.

 

Programma

Ochtend: De punitieve sanctie in sociale zekerheidswetten

 • Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude van het College van Procureurs-Generaal
 • Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude
 • Implicaties van de Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 • Opleggen van een bestuurlijke boete bij schending van de inlichtingenplicht
 • Verwijtbaarheid
 • Termijn voor het opleggen van de boete
 • Recidiveboete
 • Verrekenen van de bestuurlijke boete met de WWB in geval van recidive
 • ‘Robuuste incasso’
 • Procedure bij oplegging van de bestuurlijke boete

 

Middag: Handhavingsmogelijkheden

 • Fraudevormen
 • Mogelijkheden voor internationaal onderzoek
 • Verplichtingen die opgelegd kunnen worden in het kader van de sociale zekerheidswetgeving
 • Bevoegdheden van de toezichthouder bij handhaving van de sociale zekerheidsfraude
 • Bevoegdheden van de sociale recherche bij strafrechtelijk onderzoek
 • Sfeerovergang & una via

 

Docent: Henk Dammers

Henk Dammers is ruim dertig jaar werkzaam in alle geledingen van de opsporings- en toezichtwereld en beschikt dan ook over ruime ervaring. Zo was hij o.a. werkzaam bij politie, recherche, bijzondere opsporingsdiensten, sociale recherche en inspecties van diverse ministeries op zowel uitvoerend als leidinggevend gebied. Ook nu is hij nog steeds op managementniveau werkzaam bij een landelijke inspectiedienst. Daarnaast is hij sinds vijftien jaar werkzaam als docent, opleider, trainer en auteur. Praktijkervaringen en reflecties op zijn eigen werksituaties vormen dan ook de basis op grond waarvan een leersituatie wordt gevormd.

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • (overheids)juristen
 • Bedrijfsjuristen
 • Toezichthouders
 • Handhavers

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 27 november 2015 | 10.00 - 17.15 uur (inloop vanaf 9.30 uur).

Locatie: Plein 15-16 (2511 CR) te Den Haag. Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten).

Routebeschrijving Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 365,- excl. BTW Deze prijs is inclusief:

 • Syllabus
 • Lunch
 • Consumpties

Nemen er meerdere personen van uw kantoor of organisatie deel aan de cursus, dan ontvangt u beiden €50,- korting.

 

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

 

 

Print Friendly and PDF ^