Cursus: Financieel-economisch strafrecht

VU Law Academy

29 oktober 2012

In deze cursus komen de belangrijkste thema’s van het financieel-economische strafrecht aan bod. Tijdens de eerste dag wordt ingegaan op het ‘afnemen’ (dat wil zeggen: de strafbaarstelling van witwassen en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel) en op de processuele aspecten van het financieel en economisch strafrecht (de grens tussen toezicht en opsporing alsmede de vervolgingsbeslissing in relatie tot andere handhavingsmodaliteiten). Op de tweede dag worden de belangrijkste onderdelen besproken van de Wet op de economisch delicten alsmede van het financiële strafrecht.
Klik hier voor meer informatie.Print Friendly and PDF ^