‘Crossing the border: intern onderzoek doen in het buitenland’

Multinationals worden met enige regelmaat geconfronteerd met mogelijke onregelmatigheden in het buitenland. Met name bij kwesties die juridisch, operationeel en/of reputationeel een grote impact kunnen hebben, is het standard practice dat een intern onderzoek wordt ingesteld. Dergelijke onderzoeken strekken zich in toenemende mate uit tot meerdere landen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de aandachtspunten en mogelijke valkuilen bij het doen van cross-border onderzoek. Ook het verschoningsrecht en de samenwerking met buitenlandse autoriteiten komen aan bod. De auteurs beogen hiermee een inkijk te geven in de vele aspecten waarmee men in een cross-border onderzoek te maken heeft. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^