'Corruptie en omkoping: Enkele buitenlandse ontwikkelingen'

De afgelopen jaren is er nationaal en internationaal veel aandacht voor corruptiebestrijding. In diverse landen is de wetgeving aangescherpt en internationale organisaties hebben anticorruptie richtlijnen uitgevaardigd. In deze bijdrage besteedt Koster aandacht aan enkele recente buitenlandse ontwikkelingen. Lees verder:

Print Friendly and PDF ^