Consultatie Wetsvoorstel Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Op 8 maart jl. is het Wetsvoorstel Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten in consultatie gegaan.

Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van enkele bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het Wetboek van Strafrecht (Sr) met het oog op de versterking van de strafrechtelijke handhaving van enkele ernstige verkeersdelicten. Voorgesteld wordt o.a. het grote verschil weg te nemen in strafmaximum bij (zeer) gevaarlijk rijgedrag zonder en met gevolgen en het strafmaximum te verhogen bij een aantal ernstige verkeersdelicten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

  • Verdachten van ernstige verkeersdelicten.
  • Deelnemers aan het verkeer.
     

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

  • Een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid.
  • Het verschil weg te nemen in strafmaat voor iemand die slachtoffers maakt bij zeer gevaarlijk rijgedrag en iemand die met hetzelfde gedrag door een gelukkig toeval niemand letsel toebrengt.
  • Hogere strafmaxima voor verdachten van enkele ernstige verkeersdelicten
  • De rechter meer mogelijkheden te geven om een passende straf op te leggen bij de verscheidenheid die het verkeersstrafrecht kenmerkt.
     

Documenten:

 

 

Print Friendly and PDF ^