Congres – ‘Heimelijke opsporingsmethoden in het nieuwe Wetboek van Strafvordering: Welk spoor gaan we volgen?’

Op donderdag 5 maart 2015 vindt het jaarlijkse congres van Simon van der Aa plaats, met als onderwerp: ‘Heimelijke opsporingsmethoden in het nieuwe Wetboek van Strafvordering: Welk spoor gaan we volgen?’

Om mee te kunnen gaan met ontwikkelingen in de samenleving is het Wetboek van Strafvordering aan een update toe. De huidige procedures sluiten niet goed aan bij nieuwe technische mogelijkheden en de opkomst van andere soorten criminaliteit. We zullen ons deze dag focussen op de heimelijke opsporingsmethoden, voorheen bijzondere opsporingsmethoden: denk hierbij aan het inzetten van drones, de stille sms of hackbevoegdheden van de opsporingsambtenaren. We hebben vele interessante sprekers uitgenodigd om samen met ons de verschillende kanten van de heimelijke opsporingsmethoden te belichten.

De dag zal om 9:30 uur beginnen met twee workshoprondes, verzorgd door het Openbaar Ministerie en De Haan Advocaten & Notarissen. Deze workshops dienen ter voorbereiding op en verdieping van het onderwerp. Na een heerlijke lunch zal om 13:00 uur het middagprogramma aanvangen onder leiding van dagvoorzitter prof. mr. dr. G. Knigge, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Verschillende interessante sprekers zullen hun visie geven op het onderwerp. Na het plenaire gedeelte zullen we de dag passend afsluiten met een gezellige borrel.

Sprekers:

Mr. J.W. Fokkens, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Mr. Y. Pools, Strategisch adviseur Nationale Politie Mr. F.J.E. Krips, Wetgevingsjurist Ministerie van Veiligheid en Justitie Mr. J.R. Eland, Hoofdofficier van Justitie Mr. W.J. Ausma, Strafrechtadvocaat

Locatie: Het Kasteel, Melkweg 1 Groningen

Aanmelden voor het congres kan via www.simonvanderaa.nl.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^