'Concernaansprakelijkheid in het Een onderscheid naar Duits voorbeeld

Ondanks dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen in concernverhoudingen in de Nederlandse literatuur in het kader van verschillende deelnemingsvormen is geaccepteerd, is deze aansprakelijkheid nog niet in de Nederlandse rechtspraktijk uitgekristalliseerd. Een in 2013 ingediend Duits wetsvoorstel biedt, door aan te sluiten op de economische realiteit van verschillende concernverhoudingen, een voor deze praktijk interessant perspectief.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^