Compliance & Arbeidszaken

De meest recente editie van het Tijdschrift voor Compliance heeft de titel Compliance & Arbeidszaken gekregen en gaat over ‘al hetgeen tot de arbeidsrelatie enige betrekking heeft’. In het themanummer is gekozen voor onderwerpen waarbij de toezichtsrechtelijke eisen die gelden voor onder toezichtstaande instellingen doorwerken in de arbeidsrelatie tussen de instelling en degenen die in dienst staan van de instelling. De onderwerpen die binnen het thema besproken worden zijn de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets voor bestuurders, commissarissen en topmanagement, screening van de personeelslagen ónder het topmanagement, binding aan externe regels en intern beleid, disciplinaire maatregelen bij overtreding van compliance policies, de aansprakelijkheid van de compliance officer, een effectief gebleken soft control monitoring methode en een alternatief voor de bankierseed als bijdrage aan het herstel van vertrouwen in financiële instellingen. Naast deze onderwerpen zijn ook de terugkerende rubrieken ‘Lessons Learned’ en ‘Kritisch over’ vertegenwoordigd.   Klik hier voor meer informatie.

 

Print Friendly and PDF ^