Chemie-Pack moet kosten betalen voor opruimen verontreinigd bluswater

Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. en Chemie-Pack Nederland B.V. moeten ruim € 11 miljoen betalen aan het Waterschap Brabantse Delta.

Dit volgt uit twee afzonderlijke uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (22 januari 2014). Het waterschap besloot in januari 2011 om zogenoemde spoedeisende bestuursdwang op te leggen aan de bedrijven om bodem- en waterverontreiniging door vuil bluswater tegen te gaan en nieuwe vervuiling te voorkomen. Het waterschap heeft de kosten van deze opruimwerkzaamheden vervolgens verhaald op Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. en Chemie-Pack Nederland B.V. Die waren het daar niet mee eens en kwamen daarom in hoger beroep bij de Raad van State.

Oordeel

De Raad van State is van oordeel dat het waterschap spoedeisende bestuursdwang mocht toepassen gelet op de acute dreiging voor het milieu. Het waterschap mag daarom de kosten van de opruimwerkzaamheden op Chemie-Pack Nederland B.V. en in dit geval ook op Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. verhalen, aldus de hoogste bestuursrechter.

Chemie-Pack

Op 5 januari 2011 woedde brand bij het chemiebedrijf Chemie-Pack aan de Vlasweg in Moerdijk. Bij het blussen van de brand kwamen grote hoeveelheden verontreinigd bluswater vrij. Het waterschap nam maatregelen om verspreiding van dit water naar omliggende sloten tegen te gaan.

Print Friendly and PDF ^