Celstraffen voor grootschalige BTW-fraude in handel tweedehands auto’s

De rechtbank Maastricht heeft gisteren negen verdachten veroordeeld die zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan grootschalige BTW-fraude in de handel in tweedehands auto’s. De verdachten zijn veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen variërend van 10 maanden tot 5 jaar.Stromannen De verdachten hebben gebruik gemaakt van allerlei schijnconstructies zoals zogeheten plofbedrijven met nietsvermoedende zaaksvoerders, stromannen in ondernemingen en valse facturen. Elk van de verdachten had daarbij zijn eigen rol, variërend van directeur van één of meer bedrijven tot stroman en administrateur.

Plofbedrijven

Op slinkse wijze is gebruik gemaakt van diverse buitenlandse plofbedrijven en valse bescheiden. Daardoor konden hoofdzakelijk in het buitenland aangekochte auto’s uit het zicht van de Belastingdienst verdwijnen. Door deze werkwijze werd zwarte winst gemaakt en wordt de (internationale) markt van de autohandel ontwricht omdat sprake is van oneerlijke concurrentie.

Belastingmoraal

Door het niet doen van een juiste aangifte omzetbelasting is de Belastingdienst bovendien niet in staat geweest de juiste belastingverplichtingen vast te stellen en aanslagen op te leggen. De goede werking van het systeem voor de heffing van omzetbelasting staat of valt bij de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van facturen. Dit systeem wordt door de frauduleuze praktijken van verdachten volledig ondergraven. Dit doet afbreuk aan de belastingmoraal en brengt de overheid en daarmee de hele samenleving nadeel toe.

Celstraf

Het handelen van verdachten was duidelijk gericht op geldelijk gewin. Door de transacties van verdachten zijn grote sommen geld aan niet betaalde omzetbelasting aan de Staat der Nederlanden onttrokken. De verdachten zijn voor de bewezen verklaarde feiten (valsheid in geschrift, het doen van onjuiste belastingaangiftes) en hun aandeel in de criminele organisatie(s) veroordeeld tot celstraffen vanaf 10 maanden tot 5 jaar.

 

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^