Camerabeelden van een wachtruimte en medisch verschoningsrecht

De Hoge Raad ging in zijn arrest van 10 april 2018 in op de vraag of camerabeelden van een wachtruimte in en de toegangspaden tot een ziekenhuis vallen onder het verschoningsrecht.

Het slachtoffer van een mishandeling meent in de wachtruimte van het ziekenhuis de dader te hebben herkend, waarna de officier van justitie de camerabeelden van het ziekenhuis vordert om de identiteit van de man te achterhalen. Vervolgens klaagt het ziekenhuis tegen de inbeslagname van de beelden met een beroep op haar medisch verschoningsrecht. De basis hiervan is immers dat iedere patiënt zich vrijuit en zonder vrees voor de openbaarmaking van toevertrouwde gegevens moet kunnen wenden tot een arts.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^