Camera-observaties bij onderzoek naar PGB-fraude niet toegestaan

et aannemelijk maken van PGB-fraude kan voor zorgkantoren (in het kader van de Wlz) en gemeenten (Wmo / Jeugdwet) een complexe aangelegenheid zijn. De fraude zit vaak geraffineerd in elkaar en is daarom lastig op te sporen en aannemelijk te maken. Het is daarom voorstelbaar dat zorgkantoren en gemeenten naar mogelijkheden zoeken om effectiever onderzoek naar PGB-fraude te kunnen doen. Bij dergelijke onderzoeken speelt het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer echter een belangrijke rol. Illustratief is een recente itspraak van de Rechtbank Overijssel.

Lees verder:

 

 

 

 

Print Friendly and PDF ^