Calamiteiten melden aan de IGZ

De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) heeft gemerkt dat er discussie bestaat over calamiteiten en wat er aan de inspectie gemeld moet worden. Daarom heeft zij deze zorgbrede brochure opgesteld die voor meer duidelijkheid moet zorgen.

In de brochure onderstreept de IGZ het belang van een goede meldcultuur, alsook dat bij twijfel geadviseerd wordt te melden. De brochure is het resultaat van meerdere dialoogsessies met zorgbestuurders, zorgverleners en cliëntvertegenwoordigers en dient als verduidelijking van de wettelijke meldplicht bij calamiteiten.

Uit de dialoogsessies bleek dat het niet nodig is om de wettelijke definitie aan te passen.
 

 

Print Friendly and PDF ^