BZK verlegt accenten in aanpak fraude

Vanaf 2013 vond er een aantal gerichte projecten plaats om fraude te bestrijden, ook vanuit BZK. Het accent lag daarbij aanvankelijk op een operationele benadering. Fraude wordt bestreden door gemeenten en uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst. BZK levert daar de basis voor door zo correct mogelijke persoonsgegevens te organiseren. Dit om misbruik van regelingen te voorkomen.  

Om lessen te trekken uit deze fraudeprojecten worden nu de accenten verlegd. De eerste accentverschuiving is een focus op bestuurders en de ambtelijke top van gemeenten. Een tweede accent ligt bij data-analyse en gegevensuitwisseling. Als derde accent komt de burger scherper in beeld. 

Lees verder: 

 

 

Print Friendly and PDF ^