BRZO bedrijven moeten meebetalen aan toezicht

Het kabinet wil vanaf 2016 de bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen, mee laten betalen aan de kosten voor toezicht door de Inspectie SZW. Dit blijkt uit een wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet. De Inspectie SZW is een van de partijen die de naleving van het besluit controleert. De specialistische controles van de Inspectie SZW zijn streng en intensief, want ongevallen bij Brzo-bedrijven kunnen grote gevolgen hebben. Dat maakt zulke inspecties dan ook kostbaar. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^