BFT geeft nieuwe leidraad uit voor advocaten die met Wwft te maken hebben

In januari 2014 is de algemene leidraad WWFT en Sanctiewet geactualiseerd door het ministerie van Financiën. De begrippen cliëntenonderzoek en meldingsplicht worden in de algemene leidraad uitvoerig besproken. In deze specifieke leidraad worden voor advocaten en juridisch dienstverleners (allen ‘instelling’ in de zin van de WWFT) specifieke aandachtspunten besproken die voor de naleving van de WWFT in de praktijk van belang zijn. De relevante beroepsorganisatie (NOVA) is geconsulteerd over deze specifieke leidraad.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^