Bestuurlijk handhaven in Nederland

Handhaving is en blijft belangrijk. Een sterke en consequente handhaving is nodig om naleving van rechtsregels te waarborgen. Wanneer de overheid onvoldoende handhaaft, kunnen er (mede daardoor) rampen en ongelukken geschieden. Maar ook zonder dat leidt het ontbreken van een goede handhaving tot een aantasting van de rechtsstaat en de door de wet beschermde belangen. Dit boek bevat een overzicht van de belangrijkste handhavingsvraagstukken en de wijze waarop met name het openbaar bestuur die vraagstukken kan aanpakken.

Het gaat in dit boek primair om de bestuursrechtelijke handhaving. In 2006 verscheen de eerste druk van deze bundel. In deze tweede druk zijn de vele veranderingen sindsdien in organisatie, regelgeving, structuur, praktijk en inhoud van de handhaving verwerkt.

Het eerste deel van deze bundel richt zich op algemene handhavings- onderwerpen als toezicht en sancties, wettelijke structuren en regels, rechtsbescherming, handhaving jegens overheden, bestuursstrafrecht en gedogen.

Het tweede deel bestaat uit hoofdstukken over handhaving op boven- gemeentelijk niveau, onder andere door Openbaar Ministerie, politie, bijzondere opsporingsdiensten, inspecties en autoriteiten, voorafgegaan door beschouwingen over het handhavingsbestel.

Het derde deel gaat in op handhavingsaspecten binnen gemeenten op de gebieden van openbare orde, horeca en coffeeshops, brandveiligheid en leerplicht, waarbij begonnen wordt met een beschouwing over integrale handhaving in gemeenten.

Het boek sluit af met een deel waarin enkele andere handhavings- onderwerpen worden geschetst: handhaving van het omgevingsrecht, handhaving door waterschappen en handhaving in de sociale zekerheid.

 

Auteurs: Muller; Michiels Gebonden | 645 pagina's | Nederlands 2e druk | Verschenen in 2014 ISBN-13: 9789013096934 | ISBN-10: 901309693X

 

Klik hier om het boek via Jongbloed te bestellen.

Print Friendly and PDF ^