'Beperking of handicap? De wet, de praktijk en het tuchtrecht ten aanzien van ‘alle beperkingen’ in vogelvlucht'

In 2013 is het onheuse gebruik van een bevel alle beperkingen ex art. 50 Sv aan de kaak gesteld. Het te lichtvaardig opleggen van een bevel ‘alle beperkingen’ is volgens de auteurs van dit artikel niet het enige probleem. Onduidelijk is nog steeds in hoeverre de verdedigingsrechten te gelde(n) mogen worden gemaakt gedurende een dergelijk bevel. In hoeverre mag een advocaat onderzoek à decharge doen? En beperkt het tuchtrecht de advocaat hierin in strijd met de bedoeling en strekking van art. 50 Sv dan wel art. 6 EVRM? Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op het tijdschrift Strafblad.

 

Print Friendly and PDF ^