Bedrijf verdacht van schelpenfraude

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) en opsporingsambtenaren van Rijkswaterstaat hebben op maandag 27 maart, onder leiding van het Functioneel Parket (FP), een doorzoeking gedaan op twee locaties van een schelpenwinningsbedrijf in Friesland. De eigenaar wordt verdacht van valsheid in geschrifte.

Hij wordt verdacht van winnen van schelpen in de Waddenzee zonder vergunning en het doen van onjuiste meldingen. In veel gevallen gaf de eigenaar waarschijnlijk ten onrechte op dat de schelpen waren gewonnen in het Noordzeegebied waarvoor aan hem een vergunning was verleend. De vermoedelijke fraude heeft hem mogelijk een financieel voordeel opgeleverd van enkele tonnen. De fraude is gepleegd in de periode van 2011 tot en met 2013. De administratie van het bedrijf is in beslag genomen.

De vergunninghouders zijn verplicht opgave te doen van de hoeveelheid schelpen die gewonnen zijn en in welk gebied. Rijkswaterstaat houdt hier toezicht op. Dit is het tweede schelpenwinningsbedrijf waarnaar in korte tijd onderzoek wordt gedaan waarbij de regelgeving mogelijk ernstig is overtreden. Het andere onderzoek, bij een bedrijf in Zeeland, betreft een nog lopend onderzoek.

Schelpen worden gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld drainage, isolatie en oeverbescherming.

Bron: Rijksoverheid

 

Print Friendly and PDF ^